twitter
rss

Considera que la qualitat de l'ensenyança actual (en general) és bona?


Aquest contracte és el d'una mestra a l'any 1923 i com podem observar no hi havia gaire diferencia entre ser mestra i monja de clausura.