twitter
rss

Considera que la qualitat de l'ensenyança actual (en general) és bona?

Els pares encara recorren al càstig físic lleu per desfogar la seva impotència malgrat la seva ineficàcia. Però val com a últim recurs? Reflexiona