twitter
rss

Considera que la qualitat de l'ensenyança actual (en general) és bona?


Una bona mestra d'infantil ha de saber almenys:

  • Què són les Noves Tecnologíes.


  • Quins elements les comporten: caàmeres de fotos, ordinadors, càmeres de video, projectors, etc.

  • Introduir bàsicament des dels tres anys conceptes de noves tecnologies: ordinador, ratolí, ràdio, cd,... Aclarir-los els conceptes que tenen d'aquests.

  • Valorar quines produccions posa als xiquets, és a dir, a l'hora de posar qualsevol projecció saber si és apropiat per a l'edat i per al moment.

  • Saber transmetre als xiquets els diferents usos de les noves tecnologíes sense abusar d'aquestes.